Soljamed

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót

Strona startowa Zalecenia dietetyczne

Zalecenia dietetyczne i porady

Email Drukuj PDF

Efektywność odżywiania uzależniona jest od stopnia przyswajania składników pokarmowych przez układ pokarmowy oraz od sprawności tzw mechanizmu dystrybucyjnego.Każdy z ludzi stanowi indywidualność biochemiczną, która kształtowana jest przez kod genetyczny, środowisko życia oraz historię drogi żywienia organizmu.W ciągu całego życia jego biochemizm będzie ulegał zmianom determinowanym przez choroby, stres i otoczenie. Na podstawie wieloletnich obserwacji i analizy dostępnej literatury medycznej ustalono,że w celu osiągnięcia przez pacjenta pożądanych skutków poprawy zdrowia i odporności organizmu zalecane jest współdziałanie dietetyka w okresie prowadzonych zabiegów haloterapii. Właściwe odżywianie się pacjentów w okresie odbywania tych zabiegów w grocie solnej  jest istotne ze względów na optymalne wykorzystanie dostarczonych makro i mikroelementów jako biokatalizatorów w procesach metabolicznych przyswajania niezbędnych substancji dla zwiększenia odporności organizmu zwłaszcza na infekcje  wirusowe i bakteryjne. Opracowywane przez dietetyka zalecenia dietetyczne w oparciu o osobistą ankietę, określają poziom i częstotliwość dostarczanych kalorii, białek, węglowodanów,tłuszczy, soli itp pod względem jakościowym  i ilościowym.Wybór właściwego menu lub diety jest istotny dla profilaktyki, rehabilitacji oraz leczenia.Wiadomo,ze tzw diety wybierane często przez pacjentów przypadkowo z dostępnych żródeł medialnych- nawet dotyczące konkretnych schorzeń- nie zastąpią fachowo ustalonej diety, przy opracowaniu, której brane są pod uwagę szczegółowe parametry mające wpływ na metabolizm pacjenta takie jak alergia pokarmowa, rytmy trawienia, bilans energetyczny, szybkość przemiany materii i wiele innych. Również efekty zabiegów rekreacyjnych są bardziej skuteczne gdy stosowana jest właściwie dobrana dieta.Nasze porady i  zalecenia dietetyczne dotyczą też ogólnych zasad odżywiania, a zwłaszcza unikania szkodliwych i zanieczyszczonych artykułów spożywczych.Obejmują one również porady praktyczne o sposobach stosowania niektórych artykułów żywnościowych,za pomocą których można wspomagać leczenie, a  w wielu przypadkach uniknąć zbędnych zakupów drogich suplementów.

Wybrane przykłady niektórych zaleceń dietetycznych

  1. Problem soli

Większość osób stosujących nieraz wyszukane diety nie zwraca uwagę na niektóre z pozoru błahe- aspekty jakościowe wyboru odpowiedniego artykułu żywieniowego. Przykładem może być niewłaściwy wybór handlowego gatunku soli kuchennej (chlorku sodu) często kupowanej niezbędnej używki. Panuje powszechne przekonanie o  przewadze zdrowotnej (w celu uzupełnienia jodu) kuchennej soli jodowanej nad czystą solą. Kupujący z reguły nie czytają opisów produktu i jest to zasadniczy błąd, ponieważ producent pod symbolami stosowanych dodatków ukrywa nieraz szkodliwe substancje. I tak sól warzona prózniowo spożywcza, jodowana zawiera oprócz jodanu potasu KJO3, antyzbrylacz E536 w ilości max 10 mg/kg. Pod tym symbolem środka kryje się z pozoru nieszkodliwa substancja jaką jest -żelazocjanek potasu. Wiadomo jednak że związek ten w środowisku kwaśnym np pod wpływem kwasu solnego wydzielanego w żołądku rozkłada się z powstaniem toksycznego cjanku potasu, który może zatruwać organizm. Wydaje się to szczególnie wazne aby osoby z nadkwasotą i podatnością na wrzody żołądka lub dwunastnicy unikały używania tego gatunku soli zawierającego środek E536.Również do przygotowania różnych przetworów produktów rolnych, sól taka jest nieprzydatna ponieważ żelazocjanek potasu jako substancja o dużej aktywności chemicznej mająca własciwości reduktora  może wchodzić w reakcje z różnymi składnikami przetworów albo ulegać rozkładowi w środowisku kwaśnym.zwłaszcza w wyższych temperaturach. Środek ten (oczywiście w dużych stężeniach) był  w latach 80-tych stosowany jako trutka na szczury. Wprawdzie uważany jest na podstawie testów toksykologicznych  dla limitowanych niskich stężeń za nieszkodliwy  dla organizmu człowieka i stosowny jest on w wielu krajach ale brak jest badań klinicznych randomizowanych potwierdzających jego nieszkodliwość Ostatnio na rynku pojawił się nowy asortyment soli przeznaczony do przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin. zawierający jodek potasu który może redukować azotany (stosowane do peklowania i jako środek konserwujący) do rakotwórczych azotynów.

Ostatnia afera ( marzec 2012r) potwierdza małą znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem stosowania soli w produktach spożywczych. Środki medialne błędnie informowały społeczeństwo o gatunku soli, który został użyty w dużej skali do żywności. Nie była to sól przemysłowa kopalniana jaką pokazywano w telewizji. Była to  tzw sól odpadowa (lub wypadowa) stosowana  w Zakładach Anvil do wytwarzania PVC a zwłaszcza chloru w procesie elektrolizy. Sól przemysłowa w kolorze szarym była sprzedawana w latach 90-tych jako sól naturalna bogata w mikro i makro elementy.Sól ta miała dopuszczenie PZH do żywności. Natomiast aferalna sól odpadowa o barwie białej i optycznie nie zawierająca zanieczyszczeń- mogła oprócz prawie nieszkodliwych dawek siarczanu sodu zawierać rakotwórcze dioksyny.

2 . Wybór wody do gotowania i picia.

Często konsumenci kierują się niewłaściwymi kryteriami przy wyborze wody do picia i gotowania.Powszechne  są przekonania, iż woda twarda dająca w czasie gotowania dużo osadu jest szkodliwa. Opinia ta dotyczy, zwłaszcza wód głębinowych,pochodzących ze studni zabudowań indywidualnych. Jest wiele udokumentowanych doniesień naukowych, które dowodzą, iż taka woda twarda,pod warunkiem że nie zawiera w nadmiarze szkodliwych soli metali- jest bardziej korzystna dla funkcjonowania wielu organów, zwłaszcza serca, układu kostnego i innych. Natomiast woda ta  może być pewnym zagrożeniem  dla chorych lub osób podatnych na kamicę nerkową, zwłaszcza ze względu na zbyt wysoką zawartość jonów wapniowych i magnezowych  oraz kwasowęglanowych.  Inne problemy zdrowotne stwarza woda dostarczana w sieciach wodociągowych miejskich z tzw. ujęć powierzchniowych. Woda taka z kolei charakteryzuje się niską twardością tj małymi zawartościami wapnia, magnezu i innych biopierwiastków co może  stworzyć większe zagrożenia do wystąpienia chorób serca, a nawet większą  podatność na powstawanie zawałów serca. Ponadto nadal ukrytym zagrożeniem są zawarte w niej zanieczyszczenia chemiczne pochodzące ze środków ochrony roślin, nawozów detergentów, a nawet kosmetyków.Obecność tych zanieczyszczeń stanowi nieraz barierę  analityczną dla kontrolerów jakości wody z uwagi na brak aktualnych norm i metod ich badań. Wiadomo. iż rozwój produkcji rolnej wymusza wprowadzanie tych środków do stosowania co znacznie utrudnia możliwość ich właściwej kontroli. Ponadto woda dostarczana z sieci wodociągowej w budynkach miejskich nie jest kontrolowana przy odbiorze tylko jest analizowana przy wprowadzaniu jej do sieci, gdzie na ogół spełnia wszystkie normy mikrobiologiczne i chemiczne. Przewody wodociągowe, zwłaszcza te z metalu wewnątrz tzw blokowisk  są rzadko czyszczone.Osadza się w nich osad  na którym  gromadzą się różne zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne. Stąd woda taka wydaje się mało przydatna do picia a nawet do gotowania.W przypadku braku zaufania i  wątpliwości co do należytej jakości wody korzystniejszym rozwiązaniem jest zakup wody w handlu od zaufanego dostawcy. W sieciach handlowych dużym popytem cieszy się tzw woda mineralna do picia zaś do gotowania tzw. wody żródlana pochodząca ze studni głębinowych. Warunkiem właściwego wyboru takiej wody musi być zaufany dostawca dysponujący aktualnym i sprawdzanym atestem z określeniem składu chemicznego wody. Ze względów zdrowotnych zalecany jest  dobór wody o odpowiednim składzie chemicznym przez konsultacje ze specjalistą pod kątem aktualnych schorzeń.

3. Niedobory jodu

Jod jest mikroelementem niezbędnym do rozwoju i funkcjonowania człowieka. Pierwiastek ten jest potrzebny do wytwarzania przez tarczycę hormonów. Dla zapewnienia normalnego wzrostu i rozwoju dzieci oraz utrzymania zdrowia konieczne jest regularne przyjmowanie jodu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundacja Narodów Zjednoczonych Pomocy dzieciom uznały niedobór jodu za jeden z najważniejszych czynników niewłaściwego żywienia, który ma decydujący wpływ na zdrowotność populacji zwłaszcza dzieci we wszystkich fazach rozwoju. Jest on w wielu krajach częstą przyczyną  niedorozwoju umysłowego i wielu innych chorób.Częstymi następstwami niedoboru jodu są wole endemiczne, niedoczynność tarczycy, zaburzenia rozrodczości i zwiększona umieralność. Normy żywieniowe dla ludności Polski zalecają w pobieranie jodu z całodziennym pożywieniem dla niemowląt do 6 miesięcy 40 mikrogramów, od 6 m-c do roku 50 dla dzieci od 1 roku do 3 lat -70 ug dla dzieci starszych i osób dorosłych około 90-160 ug(mikrogramów). Kobiety w ciąży powinny przyjmować 180 ug w ciągu doby a kobiety karmiące 180 ug jodu. Należy podkreślić iż zalecenia Międzynarodowego Komitetu do Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu (JCCIDD0)podają dla niemowląt i małych dzieci wyższe wartości tj 90 mikrogramów jodu dziennie.

Polska jest krajem w którym zasoby jodu w środowisku naturalnym dostępne dla człowieka w wodzie i żywności są ograniczone.W dodatku ryzyko niedoboru jodu zwiększa małe spożycie ryb poniżej 7kg /osobę/. Ze względu na obecną nagonkę medialną na redukowanie soli w spożywanych pokarmach do minimum z uwagi na zwalczanie miążdzycy, jodowanie soli nie spełnia swojej funkcji jaką od kilkudziesięciu lat ustanowiono dla organizmu człowieka tj przy jej średniej spożycia ok 10g na dobę Obecne zalecenia dietetyczne wymagają dawki do 5g soli/dobę co redukuje ilość jodu dwukrotnie.

 

Komentarze  

 
0 #1 Bronisław 2014-01-06 12:58
Zwracam się z prośbą do Szanownych czytelników o zgłaszanie uwag do zamieszczonych artykułów i ewentualne podawanie swoich problemów do rozwiązania
Administrator
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Copyright(C) Soljamed s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powrót

Strona startowa Zalecenia dietetyczne