Soljamed

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót

Strona startowa Własciwości aerozoli solnych

Właściwości aerozoli solnych

Email Drukuj PDF

Właściwości fizykochemiczne i lecznicze aerozoli solnych

Aerozole solne stanowią układ koloidalny powstający w wyniku rozproszenia ciał stałych lub cieczy w ośrodku gazowym. Uważa się iż optymalna wielkość takich cząstek zawieszonych w powietrzu do celów leczniczych wynosi od 0,5 do 10 µm

Stosowane do wziewań aerozole dzieli się w zależności od średnicy cząstek na

· aerozole suche … od 0,5 do 5 µm

· aerozole wilgotne … od 5 do 20 µm

· mokra mgła czyli spray .. powyżej 20 µm

Trwałość aerozolu zależy od wielkości cząstek(kropelek), większe cząstki opadają szybciej podlegając przyciąganiu ziemskiemu, natomiast małe podlegają ruchom Browna opadają bardzo wolno.

Głębokość wnikania w drogi oddechowe może być ograniczona zwężeniem dróg oddechowych powstających w wyniku nacieków zapalnych, zaleganiu wydzieliny lub skurczu oskrzeli. Natomiast wnikanie może być zwiększone w rozedmie płuc, w której występują rozszerzenia oskrzeli

Szybkość prądu powietrza w drogach oddechowych może ulegać zmianie  w wyniku procesów zwężających światło dróg oddechowych, a także na skutek gorszej wentylacji płuc, następującej w przypadku niewłaściwego oddychania lub skrzywienia kręgosłupa

Wielkość cząstek aerozolu ma wpływ na głębokość wnikania w głąb dróg oddechowych. Jeżeli wsiąść pod uwagę że powierzchnia dróg oddechowych zwiększa się ku obwodowi prawie w sposób geometryczny to jest zrozumiałe, iż zdolność lecznicza aerozolu zależy od głębokości jego wnikania Przy bardzo małych cząstkach rzędu 0,1µm do 0,5 µm istnieje możliwość iż zarówno przy wdechu jak i przy wydechu nie będą one wchodzić w kontakt z nabłonkiem dróg oddechowych i zostaną w większości wydalone przy wydechu.

Częstość oddychania- zakłada się ,że im częstszy i płytszy jest oddech tym gorsze jest zwilżanie aerozolem dróg oddechowych. I tak np. przy 30 oddechach na minutę zostaje wykorzystane zaledwie 10% wdychanego aerozolu, a przy 5 oddechach od 50-60%. Ustalono np.,iż cząstki aerozolu o wielkości > 30 µm wnikają tylko do oskrzeli płatowych, cząstki 10 µm do oskrzelików końcowych, natomiast cząstki 1 µm lub mniejsze do tzw przewodzików pęcherzykowych.

Inhalacją lub wziewaniem nazywa się metodę leczniczą polegająca na wprowadzeniu leków do układu oddechowego za pomocą różnych urządzeń wytwarzających aerozole. Sposób inhalacji zależy od rodzaju aparatury Inhalacje lub wziewanie może być indywidualne lub zbiorowe Oprócz inhalacji z aparatury powszechnie stosuje się również w celach leczniczych inhalacje aerozolami naturalnymi czego przykładem są aerozole występujące w komnatach kopalni soli, w otoczeniu tężni lub tak popularne jak te spotyka się nad brzegami morza.

Wiadomo, że jaskinie solne sprzyjają relaksowi i odprężeniu Jeżeli jednak mają one spełniać funkcje profilaktyczne, lecznicze lub rehabilitacyjne konieczne jest zwiększenie w powietrzu tych pomieszczeń stężenia aerozolu solnego i zawartych w nich mikro i makroelementów.

Na podstawie badań mikroklimatu wielu jaskiń i grot solnych w kraju wykonanych różnymi metodami stwierdzono, iż te które nie są wyposażone w tzw halogeneratory lub generatory ultradźwiękowe zawierają w swoim powietrzu znikomą ilość soli w aerozolach. W zależności od wielkości takiej jaskini, ilości i rozdrobnienia soli na podłodze, ilości kruchów lub cegieł solnych na ścianach, zainstalowanych tężni solnych, poziomu wilgotności oraz temperatury w komorze - zawartość aerozolu solnego w okresie seansu 45 min może zmieniać się od 0 do 6 mg/m3 Natomiast halogeneratory (wytwarzające aerozol suchy przez ultra rozdrobnienie soli) mogą dawać stężenia 40 do 50 mg/m3 Dużo większe wydajności dają nowoczesne generatory ultradźwiękowe, które pozwalają emitować aerozol aż do 300 mg/m3

Fizyczna jakość aerozolu oceniana jest pod względem wielkości cząstek i ich rozkładu oraz zawartości wilgoci. Wydaję się, iż najbardziej korzystne do celów leczniczych są aerozole o wielkości cząstek ok. 5 µm w dopuszczalnym zakresie 0,5 do 8 µm. Aerozole suche to te, których cząstki mają wielkość mniejszą niż. 5 µm. Korzystne jest aby aerozol zawierał odpowiednią ilość wilgoci. Stwierdzono, iż jakość fizykochemiczna aerozoli solnych może mieć wpływ na właściwości lecznicze tego aerozolu w zależności od rodzaju schorzenia i organizmu pacjenta. Wadą aerozoli wytwarzanych bezpośrednio z mieszanek soli przez halogenerator jest występowanie po rozdrobnieniu soli cząstek (pyłów) ciał stałych zwłaszcza krzemionki lub krzemianów, które mogą alergizować pacjenta a nawet oddziaływać kancerogennie. Leczenie takim aerozolem stosowano w schorzeniach pulmonologicznych, otolaryngologicznych, alergicznych, dermatologicznych układu nerwowego i w kosmetologii. Znalazło to odbicie w wystąpieniach wielu autorytetów naukowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneologii.

Duży wpływ na właściwości lecznicze aerozoli ma ich skład chemiczny zwłaszcza zwartości jonów takich pierwiastków jak jodu, bromu , magnezu ,wapnia , potasu oraz biomikroelementów. Stąd też sól stosowana do wytwarzania aerozoli musi spełniać określone wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Sól ta powinna spełniać następujące wymogi-mieć urozmaicony skład chemiczny, małą wilgotność, bardzo małą części nierozpuszczalnych w wodzie zwłaszcza krzemianów, nie zawierać zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych. W przypadku solanek konieczne jest do ich sporządzenia użycie wody destylowanej lub redestylowanej. Wydaje się prawdopodobne, iż aerozole wytwarzane z roztworów solanek np. przez generatory ultradźwiękowe są łatwiej przyswajane przez organizm człowieka ponieważ biopierwiastki w nich zawarte występują w formie zjonizowanej.

 

Copyright(C) Soljamed s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powrót

Strona startowa Własciwości aerozoli solnych