Soljamed

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót

Strona startowa Seanse w grocie Lecznicze znaczenie aerozoli solnych

Lecznicze znaczenie aerozoli solnych

Email Drukuj PDF

Sposoby wytwarzania aerozoli solnych i ich znaczenie w profilaktyce oraz leczeniu rehabilitacyjnym chorób układu oddechowego

Krótki rys historyczny W latach 80-tych rozpoczęto próby stworzenia sztucznych komór solnych potocznie zwanych jaskiniami lub grotami. Jedną z prób było zbudowanie w pomieszczeniu komory ze ścianami wyłożonymi blokami solnymi.W Polsce pierwsze jaskinie solne zostały wykonane przez ukraińską firmę Galos, która oparła się na opracowanej i opatentowanej technologii według której takie jaskinie solne budowane były na Krymie przy wykorzystaniu soli morskiej z Morza Czarnego. Ściany oraz podłogi w takich jaskiniach były zbudowane ze specjalnych cegieł solnych. Specjalny system podgrzewania i przedmuchiwania wilgotnych mas powietrza wytwarzał specyficzny rodzaj aerozolu. Zakładano, że sól paruje jonizując ujemnie powietrze, a stężenie soli w powietrzu groty jest kilka razy większe niż to, które spotykamy nad morzem. Niestety w okresie budowy i eksploatacji w naszym kraju nie robiono prawie żadnych badań i pomiarów tych stężeń. Ponadto jaskinie wykonane według technologia firmy Galos była stosunkowo drogie stąd firma Solbud w Lublinie znalazła i zgłosiła do opatentowania tańsze rozwiązanie w którym ściany jaskini zbudowane były z kruchów solnych. Ponieważ w komnatach tych gdzie stosowano system napowietrzania za pomocą kanałów wentylacyjnych nasycających powietrze przepływające przez labiryntowy układ bloków solnych i minerałów stwierdzono iż stężenie cząstek aerozoli było znikome, podjęto więc próby wytwarzania aerozoli suchych metodą haloterapii. Pomieszczenia w których suchy aerozol soli wytwarzały specjalne młynki (tzw halogeneratory) nazwano halokomnatami. Powstały one pod koniec lat 80-tych w Sankt-Petersburgu. W Polsce podjęto próby zastosowania tej metody i zbudowano w kilku miejscowościach sanatoryjnych m.in. w Iwoniczu Zdroju jaskinie solne o kontrolowanym mikroklimacie z użyciem takich urządzeń. Prekursorem w Polsce tej metody stała się w 2004r firma Milldol stosując do wytwarzania aerozoli bardzo duże rozdrabnianie kryształów soli.

Leczenie takim aerozolem stosowano w schorzeniach pulmonologicznych, otolaryngologicznych, alergicznych, dermatologicznych układu nerwowego i w kosmetologii. Znalazło to odbicie w wystąpieniach wielu autorytetów naukowych w dziedzinie medycyny fizykalnej podczas konferencji w Łodzi 26.09 2008r poświęconej ”Nowoczesnym metodom stosowanym w medycynie uzdrowiskowej i fizykalnej”. Na tej konferencji m.in. prof. Irena Ponikowska przedstawiła wyniki badań aerozolu suchego w komorze naziemnej przy użyciu halogeneratora. Stwierdziła np. że wielkość absorpcji NaCl podczas zabiegu trwającego 45 wynosi 13,7 mg natomiast stężenie aerozolu wynosiło 4,2 do 8,9 mg/m. Jest to wartość zajmująca pośrednie miejsce między zabiegami przyjmowanymi w komorze kopalni Wieliczki i strefy okołotężniowej. Wyniki badań w leczeniu pacjentów za pomocą tej metody przedstawiła prof. Dr med. A. Chervińskaja. Kontrolowane badania placebo wykazały, że zastosowanie haloterapii w ramach leczenia rehabilitacyjnego pacjentów z chorobami płucnymi z zastosowaniem haloterapii w powiązaniu  z optymalnym wykorzystaniem farmakoterapii dawało maksymalną skuteczność terapeutyczną osiągając poziom 82-96% u pacjentów znacznej poprawy stanu zdrowia. Haloterapia pacjentów z umiarkowaną astmą pozwala na przedłużenie remisji i znacznie redukuje stosowaną podstawową terapię Jednocześnie stan kliniczny utrzymuje się na znacznie lepszym poziomie niż w grupie kontrolnej aż do sześciu miesięcy. Parametry funkcyjne u osób z czynnikiem ryzyka COPD (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) uległy znaczącym zmianom dzięki stosowania suchego aerozolu wyniki badań wykazały iż nastąpiła stymulacja drenażu oskrzeli a suchy aerozol oczyszcza drogi oddechowe osób zagrożonych COPDO.

 

Copyright(C) Soljamed s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powrót

Strona startowa Seanse w grocie Lecznicze znaczenie aerozoli solnych