Soljamed

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót

Strona startowa

HALOTERAPIA-zabiegi inhalacyjne aerozolem solnym

Email Drukuj PDF
Pandemia i  jej konsekwencje jaką spowodował w kraju oraz na świecie KORONAWIRUS SARS CoV-2 skłonią wszystkich do stałego profilaktycznego dbania o zdrowy i odporny na infekcje- układ oddechowy oraz sprawny układ sercowo-krążeniowy. Dotychczas zebrane dane o zakażeniach tym wirusem wskazują, na możliwość wspomaganie zwiększenia odporności na infekcje układu oddechowego- prawdopodobnie przez lepsze uszczelnienie komórek nabłonkowych oskrzeli i płuc, a także blokowanie ich aktywnych receptorów - za pomocą inhalacji aktywnym aerozolem solnym w zabiegach haloterapii w grocie solnej. Zabiegi te mogą przyczynić się też do profilaktyki przed  konsekwencjami  choroby COVID-19.
Z dniem 15 czerwca wznawiamy zabiegi inhalacji aerozolem solnym w grocie solnej Soljamed Pacjenci zainteresowani zabiegiem haloterapii proszeni są o telefoniczną rejestrację   dzień  przed zamawianym zabiegiem.Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obecnie przyjmujemy zapisy na zabiegi w pażdzierniku br.Zabiegi będą wykonywane z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.I tak ilość pacjentów została  ograniczona do czterech osób  z zachowaniem 2m  dystansu między leżakami. Zapraszamy serdecznie.

Spełniając potrzeby mieszkańców regionu jasielskiego,  w II kw. 2010r Soljamed wybudował pierwszą w Jaśle grotę solną z komorą inhalacyjno-klimatyczną.  Została ona wyposażoną w generator  emitujący wysoko- jakościowy aerozol solny w kontrolowanym zakresie stężeń od 0 do 250 mg/m3 oraz komorę do hydrocyklonowania cząstek tego aerozolu.Generator  dozujący z roztworu solanki suchy aerozol w celu aerozoloterapii grupowej jest niezbędny w grocie solnej by ta spełniała funkcję leczniczo rehabilitacyjną. Wykonane badania analityczne wykazały, iż obecnie wytwarzany aerozol zawiera od 30-65 mg/m3 składników soli, który swoim składem i stężeniem kilkakrotnie przewyższa aerozol w strefie nadmorskiej.W tej "mgiełce solnej"oprócz makroelementów sodu,chloru, potasu i magnezu występują między innymi takie biopierwiastki jak jod,brom.Według publikowanych danych z badań na poziomie komórki jod i brom zaliczane są do ważnych mikroelementów.Okazało się, iż jod nie tylko potrzebny jest do wytwarzania hormonów przez tarczycę ale jest niezbędny w każdej komórce do katalizowania w niej syntezy enzymów i hormonów.W świetle tych badań staje się zrozumiały fakt dlaczego tak powszechnie, wbrew opinii niektórych lekarzy, skuteczny jest w terapii nabywania odporności na infekcje,  pobyt dzieci  w klimacie morskim.

Stworzony w naszej grocie leczniczy mikroklimat nasycony aerozolem solnym bogatym w jony jodku  w połączeniu z muzykoterapią i koloroterapią znajduje zastosowanie i jest skuteczny  w zabiegach rehabilitacyjno-leczniczych, profilaktycznych oraz relaksacyjnych.Potwierdza to obszerna bibliografia publikacji z badań nad aerozolem solnym, które zostały wykonane przez zespoły naukowe w kilku krajach Patrz zakładka "Bibliografia o haloterapii" Aerozol solny zalecany jest w leczeniu różnych schorzeń  górnych i dolnych dróg oddechowych (gardła, nosa, krtani, zatok,astmy oskrzelowej,przewlekłego zapalenia oskrzeli i płuc); niedoczynnościach tarczycy; wspomaga w leczeniu alergii,schorzeń sercowo-naczyniowych, niewydolności krążenia , stanów pozawałowych,nadciśnieniu, schorzeń dermatologicznych: zapaleniu skóry, łuszczycy; dysfunkcji układu nerwowego, nerwic ,stanów przemęczenia, spadku odporności na stres  a także otyłości.Publikowane wyniki badań zalecają stosowanie haloterapii w schorzeniach astmatycznych oraz POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc).

 

Kontrolowane badania placebo, wykazały,że zastosowanie haloterapii w ramach leczenia rehabilitacyjnego pacjentów z chorobami płuc w połączeniu z optymalną farmakoterapią dawało maksymalną skuteczność terapeutyczną o poziomie 82-96% pacjentów.Haloterapia jest również polecana w celu zwiększenia odporności na choroby dróg oddechowych, szczególnie u dzieci. Metoda ta została zastosowana na Węgrzech w  przedszkolach, gdzie dzieci bawią się przez określony czas w "mgiełce solanki" w specjalnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.

Warunkiem skuteczności zabiegów jest brak aktualnych infekcji bakteryjnych i wirusowych, zwłaszcza takich jak grypa, ksztusiec (koklusz), angina, stany zapalne oskrzeli i płuc.Stąd zabiegi haloterapii wskazane są przed lub po infekcji, zwłaszcza po terapii antybiotykami.Emitowany aerozol solny za pomocą generatora ultradżwiękowego do atmosfery groty o wilgotności  mniejszej niż 50% wykazuje podobne właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne do aerozol wytwarzanego metodą                  'młynkową' Ta ostatnia metoda polegającej na wytwarzaniu aerozolu solnego przez maksymalne rozdrobnienie suchej proszkowej soli na cząstki o średnicy mniejszej niż 5 um do atmosfery o wilgotności niskiej. Wzbudza ona jednak pewne obawy w przypadku użycia soli zawierającej glinokrzemiany, których cząstki mogą stwarzać zagrożenie podobne do azbestu. Obydwie metody dają niewielkie zabezpieczenie przed zagrożeniem infekcją wirusową Stąd zalecane jest unikanie osób z ostrą infekcją w seansach grupowych.Do leczenia schorzeń infekcyjnych polecamy naszą metodę inhalacyjną halofitoterapii w warunkach ambulatoryjnych i domowych.W metodzie tej stosuje się solankę w połączeniu z ekstraktem ziołowym  Ziołmix AZI Jej działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne i antywirusowe pozwala skutecznie leczyć infekcje górnych dróg oddechowych, a nawet przypadki uporczywego przewlekłego kaszlu.  Natomiast do tzw nabycia odporności na infekcje bakteryjno-wirusowe, alergie zalecane są zabiegi haloterapii w grocie solnej.Generowany w naszej grocie aktywny aerozol solny działa bardzo skutecznie. Poprawę  stanu zdrowia, a zwłaszcza zwiększenie odporności na infekcję dróg oddechowych, można zauważyć już po 4-6 seansach.Ponadto każdy zabieg zwiększa stopień mineralizacji organizmu w niezbędne makro i mikroelementy.Wpływa też korzystnie na poprawę przewodzenia impulsów nerwowych oraz stabilny przepływ energii w całym organizmie tj w jego  narządach, tkankach i komórkach.

Składamy serdeczne podziękowania naszym stałym pacjentom, którzy w okresie naszej 8-letniej działalności w Jaśle obdarzyli nas zaufaniem  korzystając w karnetach  z naszych zabiegów w  inhalacji grupowej (haloterapii). Takich stałych pacjentów w naszej dokumentacji odnotowaliśmy ponad trzystu, co dowodzi skuteczności naszych zabiegów. Potwierdza to analiza ankiet pacjentów oraz częstotliwość odbywanych przez nich zabiegów. Wśród nich największą grupę stanowiły dzieci wraz z osobą towarzyszącą. Dużo rodziców szukało naszej pomocy w uzyskaniu poprawy odporności swoich pociech na infekcje bakteryjno-wirusowe. Największą skuteczność w nabytej odporności uzyskano w grupie dzieci nie „skolektywizowanych”. Natomiast w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola lub żłobka okres nabytej odporności był krótszy a w kilku przypadkach kończyło się to niepowodzeniem, co związane jest z częstymi infekcjami pomimo zachowywania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych w przedszkolach i żłobkach. Stąd nasze propozycje do władz administracyjnych Jasła o uruchomienie w przedszkolach pilotowych sal inhalacyjnych tak aby dzieci przez odpowiednie zabiegi mogły uzyskać  odporność i nie zarażały się wzajemnie. Mniejsza grupę stanowili mali pacjenci z alergią zwłaszcza tzw "mokrą" alergizowaną przez roztocza i kurz. Najmniej- pomimo zaleceń literaturowych o skuteczności tej terapii-było pacjentów z astmą i chorobą obturacyjną płuc, co jest bardzo niezrozumiałe i może świadczyć o różnych formach uprzedzenia do tej terapii prawdopodobnie kształtowane przez miejscowych specjalistów. Seanse bez wytwarzania  aerozolu solnego(tzw mgiełki) nie zyskały aprobaty naszych klientów chociaż ich uczestnictwo było promowane znacznie niższymi cenami niż w zabiegu haloterapii. Czyżby świadczyło to o niedocenianie przez klientów ważnej funkcji groty jaką jest relaks, a zwłaszcza mający charakter terapii antydepresyjnej, stworzony  przez odpowiednie warunki mikroklimatyczne,wystrój oraz muzykoterapie w grocie solnej? W okresie ostatnich dwóch lat otrzymaliśmy ponad 30 zapytań ofertowych z kraju i zagranicy dotyczących budowy groty solnej głownie wersji leczniczej. Kilka z nich pochodziło z miast położonych bezpośrednio nad morzem.Fakt ten może świadczyć o stale rosnących potrzebach na usługi haloterapii niezależnie od lokalizacji zainteresowanych inwestorów.  Fora zagraniczne sygnalizują wiele odnotowanych przez pacjentów  cudownych wyleczeń korzystających z zabiegów haloterapii, którym nie pomogła medycyna konwencjonalna i leczenie farmaceutykami lub suplementami diety. W naszej działalności też rejestrowaliśmy podobne przypadki.

Przykładem mogą być przypadki (kierowane od lekarzy specjalistów) uzyskania znacznej poprawy u dzieci z tzw "trzecim migdałkiem", który wcześniej był kwalifikowany do operacji.Częstym błędem popełnianym przez klientów jest pochopne wnioskowanie o skutku leczniczym na podstawie jednego zabiegu, podczas gdy  nasza praktyka wskazuje iż do takiego ustalenia  niezbędne jest odbycie przynajmniej trzech zabiegów. Również próby zwalczania infekcji wirusowej w trakcie choroby mogą zakończyć się niepowodzeniem. Bardzo istotne jest aby działania zmierzające do zwiększenia odporności były prowadzone systematycznie w fazie przed lub poinfekcyjnej a ilość zabiegów i  ich częstotliwość była dostosowana do stanu zdrowotnego pacjenta.Zaleca się aby chorobowe przypadki były wcześniej konsultowane z lekarzem. Oczywiście jak zwykle od tej reguły są wyjątki co dowodzą przypadki, iż nieraz po kilku odbytych zabiegach haloterapii niektórzy pacjenci sygnalizowali o znacznej poprawie stanu zdrowia.

Opis groty  inhalacyjno-klimatycznej

W grocie z komorą inhalacyjno-klimatyczna Soljamed, został stworzony specyficzny mikroklimat morski przez wyłożenie ścian i podłogi specjalnie dobraną mieszanką soli w postaci krystalicznych kruchów solnych oraz soli karnalitowej z morza Martwego. Wybudowana grota mimo niewielkich rozmiarów wygląda imponująco, samo wejście do niej przenosi nas w inną czasoprzestrzeń: ściany wyłożone są od podłogi po sufit krystalicznymi kruchami  solnymi z kopalni krajowej oraz z morza Martwego w ciepłych barwach o zmieniających się odcieniach od słomkowej do pomarańczowej.  Ogrzewana podłoga wyłożona jest dużymi kostkami solnymi oraz pokryta grubą warstwą  soli  o dobranej granulacji, zawiera również krystaliczną sól karnalitową. Stylizowany na mini stalaktyty dekoracyjny  sufit wykonany jest   z soli wapniowych i utrzymany jest również w pastelowych ciepłych barwach.. W rogu groty znajduje się niewielka kaskada  z solanką karnalitową. Zwiększa ona jonizację powietrza i wzbogaca aerozol solny   w szczególnie wartościowe dla organizmu człowieka  jony potasu, magnezu oraz jodu. Wnętrze groty jest klimatyzowane i w trakcie 45 min. seansu  następuje kilkunastokrotna wymiana powietrza.  Wymieniane  powietrze oraz odpowiedni zestaw rodzaju soli utrzymują   w grocie optymalną wilgotność i temperaturę. Kontrolowane  są parametry tego mikroklimatu takie jak temperatura, wilgotność oraz  stężenie soli w aerozolu.

Grota wyposażona jest w wygodne i rozkładane specjalne fotele-leżaki (8 stanowisk), których położenie może być regulowane i  dostosowane do indywidualnych upodobań  relaksacyjnych. Dla odczuwających chłód –gdy pacjenci są przez dłuższy czas w bezruchu- na każdym leżaku są do dyspozycji koce.  W trakcie 45 minutowego seansu przyswajamy nie tylko rześkie powietrze bogate w cenne makro i mikroelementy, ale doskonale wypoczywamy, regenerując siły, relaksując się na wygodnych fotelach przy dźwiękach kojącej muzyki kojarzącej się z szumem morskich fal w  scenerii delikatnie zmieniającego się nastrojowego światła. W jaskini panuje mikroklimat optymalny pod względem temperatury 17-22o C i wilgotności od 40-60% gwarantujący, że poddający się zabiegom przyswajają sobie  z emitowanego aerozolu tak niezbędne dla organizmu  jony: potasu,  magnezu, jodu, bromu, wapnia, i żelaza. Efekt ten zwiększa drzemka lub sen, kiedy to uwalniamy się ze stresów, a wówczas wchłanianie cennych pierwiastków jest nawet większe o 60%.

Metodę leczenia suchym aerozolem określa się w balneologii jako haloterapia (halos-sól). Ten sposób inhalacji w otoczeniu krystalicznych materiałów solnych w grocie wspomagany metodami muzykoterapii i koloroterapii charakteryzuje się dużą skutecznością leczniczą w terapii wielu chorób, zwłaszcza schorzeń górnych dróg oddechowych.Istotą działania urządzenia jest wytwarzanie i dawkowanie do danego pomieszczenia cząsteczek soli, których wielkość w 80%  wynosi od 1 do 10 mikronów, co pozwala na wchłanianie aerozolu solnego przez górne i dolne drogi oddechowe, a zwłaszcza przez płuca bezpośrednio do krwi. Sól trafiając na błonę śluzową oskrzeli, niszczy bakterie i zarazki znajdujące się w organizmie człowieka.

Generowany w naszej grocie aerozol o kontrolowanym stężeniu w zakresie od 0 do 150 mg/m3 jest klasyfikowany jako "suchy" ze względu na wielkość cząstek mniejszych od 10 µm. Zawiera on jednak odpowiednią ilość wody, która zapobiega alergizacji błony śluzowej u niektórych wrażliwych pacjentów. Wysokie stężenie soli w aerozolu pozwala na wielokrotne zwiększenie skuteczności leczniczego oddziaływania tak wzbogaconego mikroklimatu morskiego. Wyniki z przeprowadzonych badań zamieszczono na naszej stronie internetowej www.soljamed.com. w zakładce ‘pliki do pobrania”. Zbadana podstawowa dawka aerozolu stosowana w czasie seansu o stężeniu ok. 40- 50 mg/m3 zawiera jony: wapnia, magnezu, potasu, jodku, bromku (w ilości ok.2- 3 mg/m3 ) oraz jony: miedzi, cynku, chromu, manganu, żelaza, kobaltu w ilości ok. 0,5 mg/m3 Wytwarzany aerozol solny ma wielokrotnie większe stężenia makro i mikroelementów niż spotykane nad morzem, w kopalniach soli czy też w okolicach tężni solankowych.Np według wyników badań podanych w publikacji zamieszczonej w nr 3 (2006r) Balneologii Polskiej stężenie chlorku sodu w strefie nadmorskiej w Kołobrzegu wynosi od 0,66 do 2,21mg/m3 zaś jodków od,0,01--0,27 mg/m3 podczas gdy z naszych badań wynika, iż w naszej grocie jeżeli generujemy ok. 40-50 mg/m3 soli to mamy w niej ok 0,2-0,3 mg/m3 jodków. Ze względu na wykorzystanie tylko ok. 20 % wydajności generatora oczywiste jest, iż możliwe jest znaczne zwiększenie tego stężenia w zależności od zaleceń lekarza.

Wiadomo, iż dynamiczny rozwój techniki w naszych czasach stwarza nam wiele zagrożeń między innymi wskutek emisji szkodliwego dla organizmu promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez różne urządzenia teleinformatyczne( telefony komórkowe, komputery,,anteny przekaźnikowe itp.) czy też nowoczesny sprzęt gospodarstw domowych. W tym celu, nie bez znaczenia dla ochrony zdrowia, użyto do budowy groty ponad dziesięć ton krystalicznego materiału solnego. Neutralizuje on między innymi działanie tego promieniowania i wytwarza bardzo korzystne dla organizmu człowieka pole bioelektryczne stymulujące równomierny rozkład (uporządkowanie) energii i jej optymalny przepływ w organach oraz komórkach człowieka.

Zaleca się, aby odbyć przynajmniej 6 seansów w 2-3 dniowych odstępach, co odpowiada około 15- 18 dni pobytu nad morzem. Natomiast w przypadkach schorzeń przewlekłych wskazane jest odbycie od 12 do 20 seansów. Efekt poprawy stanu zdrowia zależy od rodzaju schorzenia i jego stopnia przewlekłości. Zauważalna poprawa zdrowia może wystąpić czasami już po trzech seansach, zaś przy schorzeniach przewlekłych poprawa może ujawnić się w okresie do trzech tygodni. Dla utrwalenia korzystnej fizykoterapii mikroklimatem jaskini należy w przypadku większości schorzeń poddawać się zabiegom co trzy miesiące lub po upływie połowy roku.Okres ten można ustalić na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta, jego odporności immunologicznej,szybkości utraty przez organizm biopierwiastków itd.

Zabiegi haloterapii w grocie solno-jodowej zalecane są przede wszystkim osobom cierpiącym na astmę, choroby górnych dróg oddechowych oraz niedoczynność tarczycy wskutek niedoboru jodu. Wiadomo, że na braki tego pierwiastka narażeni są przede wszystkim mieszkańcy południowych oraz centralnych rejonów Polski. Udowodniono, że niskie spożycie tego pierwiastka prowadzi do niedoczynności tarczycy i powstania na szyi wola endemicznego, zaś długotrwały niedobór jodu powoduje kłopoty z koncentracją, ogólne wyczerpanie, wzrost złego cholesterolu, zaburzenia krążenia, nadciśnienie, bezsenność, niepokój, suchość skóry i włosów, skłonność do nadwagi. zaś u dzieci zahamowanie wzrostu, problemy z nauką. Kobiety trudniej zachodzą w ciąże i zwiększa się u nich ryzyko poronienia. U osób które zjadają duże ilości warzyw takich jak brukselka, kalafior czy brokuły, które zawierają substancje antagonistyczną może wystąpić niedobór jodu.Zagrożeniem nowotworym dla dzieci jak wiadomo  po katastrofie elektrowni w Czarnobylu jest emisja związków promieniotwórczych na które narożone są  tereny kraju w pobliżu granic ze Słowacją i Ukrainą gdzie zlokalizowane są elektrownie atomowe starej generacji o dużym ryzyku awaryjności. W grocie stężenie jodu jest kilka razy większe niż nad morzem, co umożliwia jego większego przyswajanie.Stężenie to jest bezpieczne i zbliżone do zawartości jodków w niektórych naturalnych solach kopalnianych jak np soli"zabłockiej" czy też soli z kopalni w Bochni. Zwiększenie dawki aerozolu oraz jodku powinno być wcześniej skonsultowane z lekarzem prowadzącym pacjenta. Tak więc znana maksyma Hipokratesa „Natura sanat,medicus curat” (Natura leczy, lekarz czuwa) okazała się w pełni uzasadniona.

Lecznicze walory haloterapii wykorzystywane są w medycznych i profilaktycznych programach walki z chorobami dróg oddechowych. Właściwości terapeutyczne haloterapii znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny rekonwalescencyjnej i zapobiegawczej; w pulmonologii. pediatrii, alergologii, otolaryngologii i dermato-kosmetologii.

Czyste zjonizowane powietrze z aerozolem solnym pozwala poprawić nie tylko kondycję zdrowotną ale działa profilaktycznie i wspomagająco przy leczeniu :wielu schorzeń takich jak:

• przewlekłe nieżyty nosa, gardła krtani i oskrzeli

• alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych

• przewlekłe zapalenie zatok

• astma oskrzelowa

• choroby płuc i oskrzeli

• spadek odporności na choroby infekcyjne

• niedoczynność tarczycy

• schorzenia sercowo-naczyniowe (niewydolność krążenia, stany pozawałowe, nadciśnienie)

• schorzenia przewodu pokarmowego (wrzody, nieżyty, zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy)

• choroby skóry (łuszczyca, zmiany trądzikowe, zapalenia skóry)

• nerwice i stany przemęczenia

Natomiast nie wskazane są w/w zabiegi przy:

• nadczynności tarczycy

• uczulenia na jod

  • niskim ciśnieniu
  • klaustrofobii

• marskości płuc

• ostrych stanach gruźlicy

• zaawansowanej chorobie nowotworowej.

II Zabieg świecowania uszu

Zapraszamy również do Soljamed na zabieg świecowania uszu według sprawdzonej i szeroko stosowanej w świecie starej metody Indian Hopi. Zabieg ten wykonuje się zarówno u dorosłych oraz w ostatnich latach coraz powszechniej u dzieci. Wskazania do zabiegu: to ;usunięcie nadmiaru woskowiny, niedosłuch, przeziębienie, grypa, stany zapalne uszu, gardła, zatok i krtani, katar, alergia, dzwonienie w uszach. Ponadto zabieg ten działa kojąco na dzieci nadpobudliwe, wzmacnia siły witalne, zwiększa odporność. Jest niewiele przeciwwskazań do wykonania tego zabiegu głównie takie jak: stany zapalne ropne uszu, uczulenia na produkty pszczele, nie można wykonywać go u dzieci które nie są w stanie w pozycji leżącej leżeć spokojnie w czasie zabiegu. Wielu producentów świec podaje w swoich ofertach sposób świecowania w warunkach domowych. Nasze doświadczenie wykazuje że zabieg ten jest bezpieczny i skuteczny oraz przynosi korzyści tylko wówczas gdy wykonuje go osoba mająca doświadczenie i wykształcenie medyczne. Zabieg świecowania uszu jest zabiegiem wspomagającym leczenie farmakologiczne.

 

Komentarze  

 
+1 #1 Bronisław 2013-12-01 22:52
Haloterapia jest także skuteczną metodą w przewlekłych stanach zapalnych zatok pod warunkiem drożności przewodów i braku uczulenia na składniki solanki.Istotne jest aby dawka inhalowanego aerozolu oraz ilość zabiegów była dobrana pod kątem wieku i stanu zdrowotnego pacjenta
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Copyright(C) Soljamed s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powrót

Strona startowa