Soljamed

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót

Strona startowa Analiza pierwiastków
Analiza pierwiastkowa włosów

Analiza pierwiastków we włosach

Email Drukuj PDF

ZNACZENIE   PIERWIASTKOWEJ  ANALIZY  WŁOSÓW

Obecnie wiedza o witaminach i pierwiastkach śladowych w organizmach żywych jest o wiele bardziej zaawansowana w porównaniu ze stanem sprzed kilku lat. Postęp dokonał się dzięki wielu badaniom, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia biochemii organizmu i wpływu jaki wywiera na nią odżywianie. Biorąc pod uwagę bogactwo informacji na ten temat, nie można już dziś nie doceniać roli odżywiania w odniesieniu do zdrowia, choroby i procesu zdrowienia. Rekomendacje żywieniowe nie powinny być oparte na zewnętrznych zmiennych objawach, na chwilowej modzie albo na spontanicznej decyzji. Leczenie przez  żywienie i/lub korelację zaburzeń metabolicznych danej osoby powinny być skierowane na przywrócenie równowagi organizmu.

CO TO JEST KOPMLEKSOWA ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSA?

Kompleksowa Analiza Pierwiastkowa Włosa (ang: Hair Tissue Mineral Analysis- HTMA) jest testem analitycznym, polegającym na oznaczeniu składu pierwiastków we włosach. Badanie włosów jako test skrinningowy  w dziedzinie ochrony zdrowia okazuje się nieocenione, a wyniki kliniczne potwierdzają jego wzrastającą przydatność. Kompleksowa analiza pierwiastkowa włosa właściwie zinterpretowana może dostarczyć informacji o zaburzeniach równowagi biopierwiastków, ich niedoborach i podwyższonym stężeniu oraz o obecności metali toksycznych. Może ona  znacznie pomóc lekarzowi w ocenie zdrowia pacjenta i jego stanu odżywiania.

Kompleksowa  analiza pierwiastkowa włosa w połączeniu z innymi znanymi testami diagnostycznymi może dostarczyć całościowego  i wszechstronnego obrazu, na którym z kolei można oprzeć najbardziej skuteczną terapie żywieniową.

 

CO ODZWIERCIEDLAJĄ WŁOSY?

Włos powstaje w skórze właściwej z grupy komórek macierzystych, który tworzą mieszek włosowy. Podczas fazy wzrostu włosów metabolizm wewnątrz ich komórek jest znacznie przyspieszony. Na włos oddziaływuje wewnętrzne środowisko metaboliczne, na które składają się: płyny pozakomórkowe, krążąca krew i chłonka. Kiedy włos osiąga powierzchnie skóry, jego zewnętrzne warstwy twardnieją, zamykając produkty metaboliczne skumulowane podczas jego formowania. Włos jako próbka biologiczna może wiec stanowić informację o aktywności metabolicznej organizmu. Włosy o długości 4 cm, najbliższe skóry głowy z okolic potylicy może dostarczyć danych o wpływie substancji odżywczych i metali toksycznych w czasie minionego okresu sześciu do ośmiu tygodni. Niedobór biopierwiastka bądź jego nadmiar ujawniony w badaniu włosów może wskazywać na możliwy obniżenie jego stężenia lub jego podwyższenie bądź na „bio-niedostępność” tegoż pierwiastka w organizmie. Dowiedziono poza wszelka wątpliwość, że zachodzi bliska zależność pomiędzy poziomami pierwiastków we włosach i narządach wewnętrznych

Światowa Organizacje Zdrowia i Agencję Ochrony Środowiska (A.O.Ś) wybrała włosy do oceny wpływu metali toksycznych na organizm człowieka. W raporcie z 1980 r A.O.Ś  stwierdzono, że ludzkie włosy mogą być skutecznie wykorzystywane do biologicznego monitorowania poziomu najważniejszych metali toksycznych. Raport ten potwierdził dane z innych badań, co prowadzi do wniosku, że ludzkie włosy mogą być bardziej odpowiednie niż krew lub mocz do badania oddziaływania metali ciężkich na społeczeństwo.

 

CZY  KREW JEST RÓWNIE DOBRYM WSKAŹNIKIEM ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW  W  ORGANIZMIE JAK WŁOSY?

Krew i surowica również zawierają pierwiastki śladowe, ale nie mogą one być w pełni reprezentatywne dla pierwiastków zawartych w organizmie. W wielu przypadkach dany poziom pierwiastków w surowicy jest uwarunkowany ich stężeniem w tkankach (mechanizmy homeostatyczne).

 

ZALETY KOMPLEKSOWEJ  ANALIZY  PIERWIASTKOWEJ  WŁOSA

- próbki włosów mogą być pobrane szybciej i łatwiej niż krew, mocz lub inna tkanka. Jest to więc metoda nieinwazyjna co ma ogromne znaczenie zwłaszcza u dzieci

- analiza włosów jest konkurencyjna jeśli chodzi o koszty w stosunku do innych metod określających poziomy pierwiastków śladowych w organizmie, ponieważ z jednej próby określanych jest jednorazowo kilkadziesiąt pierwiastków,

- w przeciwieństwie do krwi, włosy są mniej wrażliwe na mechanizmy homeostatyczne, które szybko oddziałują na zmiany poziomu pierwiastków śladowych,

- zmiany długookresowe w kumulacji pierwiastków lub ich ubytków są łatwiej wykrywane we włosach niż we krwi,

- stężenia większości pierwiastków we włosach są znamiennie wyższe niż we krwi i innych tkankach,

- włosy dostarczają zapisu przeszłych jak i obecnych poziomów pierwiastków śladowych, tj. ich aktywności biologicznej,

- włosy dostarczają informacji o substancjach przechodzących do nich z surowicy krwi jak i ze źródeł zewnętrznych

- włosy są bezcenne do oszacowania poziomów metali toksycznych.

Stężenie pierwiastków w surowicy może zmieniać się wraz ze zmianami emocjonalnymi, w zależności od pory dnia, w której pobierana jest krew bądź od posiłku spożytego przed jej pobraniem.

Nadmiar zmagazynowanych pierwiastków w organizmie jest często niewykrywalny w surowicy z powodu ich przemieszczania się z krwi do tkanek, jako tzw. „depozyt tkankowy”. Kiedy to zachodzi, pierwiastek może „zniknąć” na skutek wydalenia go z moczem lub kałem.

Na przykład, po 30 -40 dniach po silnym oddziaływaniu ołowiu, jego podwyższony poziom w surowicy może być niewykrywalny w wyniku usunięcia tego metalu przez organizm, jako działanie obronne i przemieszczenie go do takich tkanek jak wątroba, kości i zęby.

Objawy niedoboru żelaza mogą występować na długo przed wykryciem jego niskiego poziomu w surowicy. Ubytek wapnia z organizmu może być bardzo zaawansowany, a groźna osteoporoza rozwija się bez żadnych dostrzegalnych zmian w poziomach wapnia we krwi.

DLACZEGO PIERWIASTKI ŚLADOWE SĄ AŻ TAK WAŻNE?

Pierwiastki śladowe (biopierwiastki, mikroelementy) to obszerna grupa substancji chemicznych wchodzących w skład wielu biologicznie aktywnych związków takich jak hormony czy enzymy.

Pierwiastki śladowe „są ważniejsze niż witaminy, gdyż nie mogą być zsyntetyzowane przez żyjący organizm. Są one jakby „świecami zapłonowymi” w chemii życia, od których zależą przemiany energetyczne w procesie spalania pożywienia a także budowy tkanek”.

Biopierwiastki są konieczne do syntezy hormonów. Na przykład mangan i miedź są nieodzowne do syntezy katecholamin; cynk jest związany z wytwarzaniem, magazynowaniem i wydzielaniem insuliny, pełni także istotną rolę podczas syntezy hormonu wzrostu.

Biopierwiastki są niezbędne do aktywności enzymatycznej, a także są istotnymi składnikami RNA. Pierwiastki śladowe są związane z enzymami na dwa sposoby: stanowią one ich część, są zawarte w enzymie (metaloenzym) lub stanowią aktywatory enzymów. Biopierwiastki odgrywają więc istotną rolę w całej biochemii organizmu a ich nieprawidłowe poziomy znacząco zaburzają funkcje organizmu.

BIOCHEMICZNA INDYWIDUALNOŚĆ

Najnowsze badania w dziedzinie biochemii fizjologii i odżywiania potwierdzają tezę o biochemicznej indywidualności organizmu. Niżej wymienieni pionierzy  rozszerzyli bądź skorelowali badania w swoich dziedzinach, dowodząc istnienia indywidualnych potrzeb biochemicznych.

Dr George Watson także zwrócił uwagę na biochemiczna indywidualność, poszerzył klasyfikację biorąc pod uwagę tempo utleniania komórek. Utlenianie jest procesem w wyniku którego powstaje ATP. ATP jest głownym źródlem energii komórki i wymaga prawidłowo funkcjonujących mechanizmów glikozy i cyklu Krebsa dla odpowiedniego wytwarzania energii. Każdy z tych dwóch cyklów wytwarzających energię wymaga dosterczenia specyficznych substratów do syntezy energii. Brak lub nadmiar dostarczanych wraz z pożywieniem może przyczynić się do spowolnienia bądź przyspieszenia tempa utleniania wewnątrzkomórkowego. Tak więc dr Watson użył terminów „wysokie i niskie typy utleniania.”

TYPY METABOLICZNE

Metabolizm komórkowy jest kontrolowany przez neurologiczne i wewnątrzwydzielnicze funkcje, które oddziałują na wchłanianie wszystkich substancji i związków dostarczanych wraz  z pożywieniem, ich magazynowanie i wydalanie.

Wyniki tych badań pozwoliły na określenie 8 różnych typów metabolicznych na podstawie prawidłowo pobranej i oznaczonej próbki włosów. Typy metaboliczne dzielą się na „wysoki” i „niski”,  a każdy z nich ma 4 podtypy.

Synonimem wysokiego metabolizmu jest to dominacja współczulna, szybkie utleniania, typ A osobowości. Zwiększona aktywność współczulnego układu nerwowego zwiększa dostęp do glukozy, przyspieszając metabolizm przez uwolnienie adrenaliny z rdzenia nadnerczy.

Synonimem niskiego metabolizmu jest to dominacja współczulna, wolne utlenianie, typ B osobowości. Mówiąc ogólnie niski metabolizm to zmniejszone tempo przetwarzania glukozy.

JAKIE CZYNNIKI MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZACHWIANIA RÓWNOWAGI BIOPIERWIASTKOWEJ?

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do zachwiania równowagi biopierwiastkowej. „Jest przynajmniej 18 barier absorpcji pierwiastków, co znaczy, że pierwiastki, które wchłaniamy wraz z pożywieniem nie zawsze są przyjmowane przez nasz organizm.

 

JAKIE CZYNNIKI MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZACHWIANIA RÓWNOWAGI BIOPIERWIASTKOWEJ?

Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do zachwiania równowagi biopierwiastkowej. „Jest przynajmniej 18 barier absorpcji pierwiastków, co znaczy, że pierwiastki, które wchłaniamy wraz z pożywieniem nie zawsze są przyjmowane przez nasz organizm.

Dieta. Niewłaściwa dieta oparta na chwilowej modzie, na nadmiernym spożyciu nadmiernie oczyszczonych i przetworzonych produktów, użycie alkoholu.

Stres. Fizyczny lub emocjonalny stres może spowodować usuniecie z organizmu wielu niezbędnych substancji odżywczych, a jednocześnie obniżyć jego zdolność do ich przyswajania i wykorzystania.

Leki. Przyjmowane leki mogą uszczuplić zapasy minerałów w organizmie i/lub podwyższyć poziom metali toksycznych.

Zanieczyszczenie. Od wieku młodzieńczego po wiek dorosły statystycznie przeciętna osoba jest nieustannie wystawiana na działanie różnorodnych źródeł metali toksycznych.

Suplementy odżywcze. Przyjmowanie niewłaściwego suplementu bądź jego nieodpowiedniej ilości może prowadzić do nadmiarów i/lub niedoborów biopierwiastków, tym samym przyczyniając się  do zachwiania całej równowagi biochemicznej ustroju.

Dziedziczenie. Predyspozycje do zaburzeń równowagi biopierwiastków, niedoborów i nadmiarów mogą być dziedziczone.

Prowadzone prace badawcze dowodzą, że zaburzenia równowagi biopierwiastkowej i/lub nadmiar metali toksycznych mogą przyczyniać się do powstania wielu chorób, na przykład : choroby Altzheimera,  hipercholesterolemii, nadciśnienia, nadpobudliwości, bólów migrenowych, trudności w uczeniu się i innych zaburzeń

CO UZASADNIA POTRZEBĘ PRZEPROWADZENIE ANALIZY WŁOSA?

Analiza włosa jest testem analitycznym mającym szerokie zastosowanie w dziedzinie ochrony zdrowia, na każdym etapie leczenia. Jeżeli dany pacjent cierpi na chorobę lub na zespół chorobowy, a przyczyna nie może być ustalona przy pomocy zwykłych badań analitycznych bądź jeżeli terapia nie jest w pełni skuteczna, analiza włosa może okazać się bardzo pomocna. Oszacowanie poziomów pierwiastków pozwala odkryć unikalne środowisko metaboliczne (metaboliczna aktywność komórkową), które jest nieosiągalne przy pomocy innych testów. Analiza włosa może pomóc zarówno w wykryciu zaburzeń metabolizmu jak i wskazać na właściwa terapie. Ponadto analiza włosa powinna być przeprowadzona raz do roku w celu oszacowania oddziaływań metali toksycznych i ich stężeń jako element profilaktyki chorób.

 Copyright(C) Soljamed s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powrót

Strona startowa Analiza pierwiastków